Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for alvorlig psykisk syke ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

Mange innsatte har sammensatte utfordringer og psykiske lidelser og noen få innsatte har helt spesielle behov på grunn av sin psykiske helse. Siden 2014 har et ressursteam ved Ila fengsel arbeidet for å hindre isolasjon av innsatte med alvorlige psykiske lidelser. Regjeringen vil nå bedre de bygningsmessige forholdene og styrke den helsefaglige bemanningen for de innsatte.

– Regjeringen vil redusere bruken av isolasjon. Dette tiltaket vil gi et varig tilbud for en gruppe innsatte med helt spesielle behov på grunn av sin psykiske helse. De skal kunne motta nødvendig psykisk helsehjelp på en forsvarlig måte, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Den nye avdelingen vil gi et tilbud for opptil 6 innsatte og vil ha ekstra høy bemanning fra kriminalomsorgen og helsevesenet.