Historisk arkiv

Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019.

– Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene, slik at ventetiden kan gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi heve kvaliteten og investere i nye bygg. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, sier helseminister Bent Høie.

Vekst i pasientbehandling

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019. Dette tilsvarer en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent. Dermed legges det til rette for en høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier, og som er beregnet til 1,3 prosent.

– Regjeringen har i våre seks budsjetter lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Dette har ført til redusert ventetid på 16 dager og 65 000 færre i helsekø.  Men fortsatt er det mange pasienter som venter for lenge, sier Høie.

Store nye sykehusinvesteringer

I 2019-budsjettet foreslår regjeringen til sammen 5,6 milliarder kroner i lån til sykehusinvesteringer. I 2019 planlegger helseforetakene å investere for mer enn 13 milliarder kroner i norske sykehus. Dette gjelder både nybygg, oppgradering av bygg og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT.

– Jeg er glad for å få på plass finansiering til nye sykehus i Narvik og Hammerfest, og universitetslokaler i nye Stavanger universitetssykehus. I 2019-budsjettet vil vi også gi lån og tilskudd til Helseplattformen i Midt-Norge. Dette er et prosjekt som skal legge til rette for elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommuner og fastleger. Det er viktig at vi lykkes med dette prosjektet for at pasientene skal få bedre kvalitet i tjenestene, sier helseminister Bent Høie.