Historisk arkiv

Etablerer Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil etablere et Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal gi eldre et nasjonalt talerør og øke oppmerksomheten om eldres situasjon og behov.

Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner til det nasjonale ombudet samt til å styrke de øvrige ombudene knyttet til temaet eldre. 

– Regjeringen er opptatt av å styrke helse- og omsorgstjenestene til eldre og sørge for at eldre får en trygg, aktiv og verdig alderdom. Ved å etablere et nasjonalt ombud øker vi oppmerksomheten på eldres situasjon og setter eldreomsorgen på dagsorden, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Dette er Norges første nasjonale ombud som vil fokusere på eldre og tjenestene de mottar i helse- og omsorgssektoren.

– Mange eldre etterspør ikke hjelpen de trenger, og de ønsker ikke å være til bry. Gjennom denne styrkingen vil ombudene rette større oppmerksomhet mot pasient- og brukerbehov hos eldre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Eldre over 67 år utgjør 14 prosent av befolkningen, men står for 24 prosent av konsultasjonene hos fastlegene. 60 prosent av de som mottar én eller flere kommunale omsorgstjenester, er 67 år eller eldre.

Alle de lokale pasient- og brukerombudene skal også bytte navn til eldre-, pasient- og brukerombud. Det nye nasjonale ombudet skal lede kollegiet av ombud i fylkene og videreutvikle ombudenes faglige arbeid innen helse- og omsorgssektoren.

Styrkingen av ombudsordningen inngår i regjeringens satsing på gode og tilpassede helse- og omsorgstjenester til de eldre, og er en oppfølging av Jeløya-plattformen.

Forslag til lovendringer er sendt på høring med frist 2. januar 2019.  Det tas sikte på at Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud skal være i funksjon i løpet av andre halvår 2019.