Prop. 1 LS (2018–2019)

For budsjettåret 2019 — Skatter, avgifter og toll 2019

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget