Prop. 1 LS (2018–2019)

For budsjettåret 2019 — Skatter, avgifter og toll 2019

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget