Historisk arkiv

Høring - forslag til nye skatteregler for frukt- og bærfelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at kostnader til planter og planting skal kunne avskrives skattemessig i takt med verdifallet på feltene.

Etter dagens regler får ikke fruktbonden fradrag for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt før disse ryddes.

Nyere driftsformer innebærer at det kan være fornuftig at feltene ryddes og etableres på nytt raskere enn det som har vært vanlig tidligere.

Bønder som skal investere i frukt- og bærfelt, vil med dette få fradrag for sine investeringsutgifter på et tidligere tidspunkt enn i dag, og dermed få utsatt skattebetaling sammenlignet med dagens regler. Forslaget følger prinsippet om at skattemessige avskrivninger skal samsvare med det faktiske verdifallet på investeringene.

Departementet anslår på usikkert grunnlag at forslaget vil redusere skatteinntektene med 30 millioner kroner i 2020.