Historisk arkiv

Redusert alkoholavgift for små bryggerier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier iverksettes fra 1. januar 2019.

Det er avklart at avgiftsreduksjonen kan gjennomføres uten godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

– Denne avgiftsreduksjonen er ønsket og foreslått av Bryggeri- og drikkevareforeningen, og jeg er glad for at vi nå kan levere på dette fra årsskiftet, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

Begrunnelsen for tiltaket er å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl.

– Å støtte opp om småbedrifter og gründere er noe av det viktigste vi kan gjøre i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringen bidra til at flere bryggerigründere sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet, sier Jensen.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019, punkt 13.2.