Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget