Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget