Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget