Historisk arkiv

450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

Regjeringen foreslår totalt å bevilge 348 millioner kroner til å dekke videreføring av plasser og opprettelse av nye dagaktivitetsplasser i 2019. Regjeringen fortsetter med dette å tilrettelegge for å bygge ut dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens.

Stadig flere rammes av demens. Vi må legge til rette for at personer med demens som bor hjemme, kan ha meningsfulle og aktive dager. Derfor trenger vi et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes alder og interesser, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Fra 1. januar 2020 blir dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens en lovpålagt oppgave for kommunene. Det har derfor vært en viktig prioritet for regjeringen å bistå kommunene med å kunne bygge ut aktivitetstilbud.

– Det er viktig med gode og tilgjengelige aktivitetstilbud i alle kommuner. Det er derfor regjeringen legger til rette for at kommunene kan få tilskudd til plasser – før dette blir en lovpålagt oppgave, sier Michaelsen.

Ved opprettelsen av tilskuddet i 2012 ble det anslått et behov for 9 200 dagaktivitetsplasser. Gjennom de årlige budsjettfremleggelsene fra 2012 til og med 2019 er det lagt til rette for i overkant av 8 800 plasser.

I budsjettet for 2019 hever regjeringen tilskuddssatsen til kommunene fra 30 prosent til 50 prosent. Kommuner som etablerer nye plasser i 2019, vil få økt tilskuddssats. Ved videreføring av opprettede plasser fra 2012–2018 vil kommunene få utbetalt tilskudd på 30 prosent av antatte kostnader, som for tidligere år.