Historisk arkiv

Økt satsing på faglig samarbeid i utviklingspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge er ikke bare et land rikt på naturressurser, vi er også rike på kunnskap. Norsk ekspertise blir stadig mer etterspurt av utviklingsland, og vi ønsker å dele mer. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner, til totalt nærmere 862 millioner kroner i 2019, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Kunnskapsbanken ble etablert i Norad 1. mars 2018, for å samordne og styrke faglig samarbeid og kunnskapsdeling på områder der Norge har særlig kompetanse.

– Utviklingslandene må eie sin egen vei mot et bærekraftig velferdssamfunn. Det er avgjørende å styrke landenes evne til å skape egne inntekter. Vi trapper derfor opp skattebistanden gjennom programmet Skatt for utvikling. Det er i tråd med løftet regjeringen ga i 2015 om å doble skatterelatert faglig samarbeid innen 2020, sier Astrup.

Kunnskapsbanken omfatter en rekke konkrete programmer for faglig samarbeid. I tillegg til programmer som Skatt for utvikling, Fisk for utvikling og Olje for utvikling, har regjeringen tatt initiativ til å etablere Digitalisering for utvikling.

- Norsk offentlig sektor har utviklet digitale tjenester som er i verdenstoppen. Disse kan også komme utviklingslandene til gode. Derfor vil deler av økningen gå til et nytt program under Kunnskapsbanken: Digitalisering for utvikling. Programmet skal bidra til at norsk kompetanse på feltet kan komme utviklingslandene til gode, sier Astrup.