Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Økt innsats mot fremmede arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til tiltak mot fremmede skadelige arter. Pengene skal gå til tiltak som skal forhindre tap av naturmangfold.

Regjeringen vil skjerpe innsatsen mot fremmede arter som forringer det opprinnelige naturmangfoldet.

̶  Fremmede arter som stillehavsøsters, lupiner, rynkerose og pukkellaks er arter som er negativt for våre naturlige økosystem, og det er nødvendig å øke innsatsen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Pengene skal brukes til økt bekjemping av fremmede skadelige arter, og skal brukes i samsvar med ny tiltaksplan som Miljødirektoratet utarbeider sammen med andre sektormyndigheter.
Fremmede skadelige arter er en sterkt økende trussel mot norsk naturmangfold, ved at de fortrenger opprinnelige arter og endrer økosystemene.

Store mengder pukkellaks gikk opp i elvene i Finnmark og flere andre fylker sommeren 2017. På grunn av artens toårige syklus forventes en stor invasjon også i 2019. Det er derfor viktig at forvaltningen tilrettelegger for fisking og overvåkning av denne arten.

Anslag viser at de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved fremmede skadelige arter i Norge ligger i milliardklassen. Ikke bare fortrenger fremmede skadelige arter det opprinnelige naturmangfoldet. Fremmede arter som villsvin kan skade avlinger i landbruket, og fremmede arter av insekter og sopp kan skade skogbruket i stort omfang. Tidlig bekjempelse av nye fremmede arter har derfor store samfunnsøkonomiske fordeler.

̶  Ti millioner kroner er ikke mye i forhold til de store samfunnskostnadene vi har som følge av fremmede arter, men ved for eksempel å ta ut forekomster før de klarer å spre seg, kan vi hindre økte kostnader i framtiden Ola Elvestuen.