Historisk arkiv

Økning på 250 millioner kroner til humanitære kriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre land som er rammet av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser, er det enorme behov for hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

De humanitære behovene i verden har økt kraftig de seneste årene, og krisene blir mer langvarige og komplekse. Ifølge FN har flere mennesker enn noen gang behov for humanitær assistanse.

- Regjeringen har gjennomført en kraftfull satsing på humanitær innsats. Siden 2013 har vi økt det samlede humanitære budsjettet med over 50 prosent. I 2019 foreslår vi å bruke nesten 5,4 milliarder på hjelp til ofrene for verdens humanitære kriser, sier utenriksministeren.

Norge er en stor giver til mange av de største humanitære krisene i verden, også til de krisene som sjelden når opp i media. I september 2018 inngikk Utenriksdepartementet en fireårig avtale med FNs nødhjelpsfond (CERF) på 1,68 milliarder kroner. Avtalen gjør det mulig for FN å hjelpe raskt når nye kriser oppstår og bidrar til at underfinansierte kriser får tiltrengte midler.

- Norge er et av de største giverlandene til Syria-krisen. Innen utgangen av 2019 vil regjeringen ha oppfylt løftet om ti milliarder kroner over fire år til Syria og nabolandene, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen er opptatt at den humanitære bistanden brukes mest mulig effektivt for å nå flest mulig med god innsats.

- Vårt humanitære budsjett skal holde et høyt nivå også i årene fremover. Endringene i verden gjør at vi må tenke nytt om innretningen. Derfor lanserte vi en ny humanitær strategi i august i år. Gjennom vårt forslag til budsjett for 2019 vil vi følge opp strategien med konkrete tiltak, sier utenriksministeren.

Den nye strategien for Norges humanitære politikk legger føringer for innsatsen de neste fem årene. Hovedsatsingsområdene vil være beskyttelse av sivile, humanitær innovasjon samt en mer helhetlig innsats for å forebygge og redusere fremtidige humanitære behov. 

Den norske humanitære bistanden går i hovedsak via FN-systemet, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

For mer informasjon om regjeringens humanitære strategi, se her.