Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget