Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Skredsikring og nytt reservekraftverk på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen. Bevilgningen gjør at arbeidet med sikring kan videreføres.

Regjeringen foreslår videre at staten finansierer halvparten av et nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Regjeringens forslag består av en bevilgning på 19 millioner kroner i 2019 og legger opp til en bevilgning i 2020 på 8,8 millioner kroner.

– Sikker strømforsyning og trygge hus er en forutsetning for at folk skal kunne bo i Longyearbyen. Gjennom forslag til statsbudsjett og bevilgningene som kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018, viser regjeringen at vi tar ansvar for Longyearbyen, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Regjeringen foreslår også en bevilgning på 7,1 millioner kroner til oppstart av ny folkehøgskole i Longyearbyen over Kunnskapsdepartementets budsjett. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 10 millioner kroner til å styrke Norsk Polarinstitutt sitt arbeid i Ny-Ålesund.