Historisk arkiv

Øker innsatsen for menneskerettighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Menneskerettighetene er under økende press flere steder i verden. Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil øke støtten til innsats for menneskerettigheter med 88 millioner kroner til 680 millioner på neste års budsjett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Prioriterte områder for Norges støtte til menneskerettighetsarbeid vil i 2019 vil blant annet være arbeidet for tros- og livssynsfrihet og beskyttelse av religiøse minoriteter, kvinners rettigheter og LHBTI-personers rettigheter; ytringsfrihet og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere.

- Religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges i mange land. Situasjonen er spesielt vanskelig for kristne og andre minoriteter i Midtøsten. Derfor trapper vi opp innsatsen på dette området. Det er klare sammenhenger mellom menneskerettigheter og andre utfordringer som det internasjonale samfunnet må løse. Lykkes vi ikke med å ivareta menneskerettighetene, vil vi neppe lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier Eriksen Søreide.

I tillegg øker støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter med 15 millioner på neste års budsjett. Støtten er del av en fireårig avtale på 660 millioner kroner som utenriksministeren undertegnet sammen med høykommissær Michelle Bachelet i New York 23. september.

- FNs høykommissær for menneskerettigheter er en tydelig og prinsipiell stemme, basert på internasjonale normer og rettsstatens prinsipper. Samtidig er jeg bekymret for at underfinansiering begrenser FNs arbeid med å følge opp medlemslandenes forpliktelser på menneskerettighetsområdet. Derfor er langsiktig og forutsigbar støtte viktig, sier Eriksen Søreide.

I tillegg til å være et høyt prioritert politikkområde, er menneskerettigheter også et tverrgående hensyn i Norges utviklingspolitikk. Utenriksdepartementet har nylig etablert en styringsgruppe som skal ivareta hensynet til menneskerettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken.