Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget