Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget