Meldinger til Stortinget

Meld. St. 2 (2018–2019)

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget