Meld. St. 2 (2018–2019)

Revidert nasjonalbudsjett 2019 — Foreløpig utgave

Følg meldingen videre på www.stortinget.no