Prop. 114 S (2018–2019)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget