Historisk arkiv

Gir penger til nytt rovdyrsenter i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil etablere et nytt autorisert besøkssenter for rovdyr Hedmark, og gir 2,5 millioner kroner til dette i revidert budsjett for 2019.

Rovdyrsenterne formidler objektiv kunnskap om rovdyrene til besøkende og gjennom oppsøkende virksomhet. Det har over flere år også vært et samarbeid med skoleklasser for å gi barn og unge innsikt i blant annet biologi, politikk og forvaltning.

- Det er viktig med objektiv kunnskapsformidling om rovvilt. Rovdyrsenterne gjør en god jobb med dette og når ut til mange. Kunnskap om rovviltet, hvordan det påvirker ulike aktører og hvordan bestandene forvaltes, bidrar også til økt forståelse for ulike hensyn og en mest mulig balansert debatt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det finnes i dag tre autoriserte rovdyrsenter i Norge. De er lokalisert i Flå i Buskerud, i Namsskogan i Trøndelag, og i Bardu i Troms. I den sørøstlige delen av landet er det imidlertid ikke etablert noe rovdyrsenter per i dag.

- Regjeringen ønsker å nå ut med kunnskap om rovvilt til flere og vil derfor etablere et nytt rovdyrsenter i den sørøstlige delen av landet. Hedmark utmerker seg, ved at det er det eneste området i Norge med alle de fem rovviltartene gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Jeg mener det er riktig å etablere et slikt tilbud i Hedmark og tror dette kan bidra konstruktivt inn i debatten om forvaltning av rovdyr i tiden fremover, sier Elvestuen.

Det er Miljødirektoratet som administrerer autorisasjonsordningen for rovdyrsenter.  På bakgrunn av den økte bevilgningen vil direktoratet gi en noe forlenget søknadsfrist for dem som ønsker å søke om autorisasjon og tilskudd til rovdyrsenter i Hedmark.