Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Fem ting du må vite om revidert nasjonalbudsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tirsdag 14. mai legges revidert nasjonalbudsjett, populært forkortet RNB, frem. Men hva er det egentlig?

1. Hva er revidert nasjonalbudsjett?

I mai hvert år legger finansministeren frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Stortinget. Litt enkelt forklart er RNB regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

Egentlig er RNB en samlebetegnelse på to dokumenter:

Melding nr. 2 er en oppdatering på hvordan det står til med økonomien i Norge, hvordan verdensøkonomien påvirker landet vårt og hvilken økonomisk politikk regjeringen planlegger å føre fremover.

En stortingsproposisjon, som inneholder konkrete forslag til endringer i statsbudsjettet.

2. Hva er forskjellen på et statsbudsjett og et nasjonalbudsjett?

Statsbudsjettet er regjeringens forslag til hva Norge skal bruke penger på i året som kommer, og hvor inntektene skal komme fra. Neste års statsbudsjett legges frem av finansministeren i oktober hvert år og vedtas av Stortinget i desember.

Nasjonalbudsjettet er et økonomisk værvarsel, som sier noe om hvordan det går med norsk og internasjonal økonomi og hvordan man tror det vil gå med norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover.

3. Hvorfor må man endre på nasjonal- og statsbudsjettet?

Som i privatøkonomien, så må man endre planene når man får ny informasjon, at det har skjedd uforutsette hendelser eller man har funnet ut at man ville bruke pengene litt annerledes. Typiske endringer kan være at oljeprisen er høyere eller lavere enn man trodde da statsbudsjettet ble lagt frem, eller at anslagene for pensjoner og sykepenger har endret seg.

4. Hva er Stortingets rolle i budsjettarbeidet?

Når RNB er lagt fram for Stortinget, diskuterer våre folkevalgte om de er enige i forslagene og endringene til regjeringen. Det er altså regjeringen som foreslår og Stortinget som til slutt bestemmer hva man skal bruke penger på. RNB vedtas i midten av juni, før Stortinget tar sommerferie.

5. Hvor kan jeg lese revidert nasjonalbudsjett?

Revidert nasjonalbudsjett 2019