Statsbudsjettet 2021: Dokumenter og pressemeldinger

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

Budsjettdokumenter:

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23 09 60 11.

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressevakt: 
Tlf.: 22 24 91 40, E-post: [email protected]

Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger og nyhetssaker om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.