Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Mer digitalisering og flere stillinger i domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en helhetlig styrking av domstolene gjennom digitalisering, bemanningsøkning og strukturendringer i domstolen. Det er en betydelig styrking av domstolene i årets statsbudsjett. Regjeringen foreslår 42,6 millioner kroner til digitalisering og 71 millioner kroner i varig økning til flere dommerstillinger.

- Dette er tidenes satsing på domstolene som vil føre til at saksbehandlingstiden i domstolene går ned og kvaliteten opp. Denne helhetlige satsingen vil gjøre domstolene godt rustet til å håndtere utfordringene i 2021 og årene framover, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Det vil òg bidra til et likere domstoltilbud i hele landet, legger hun til.

Prosjektet Digitale domstoler II er en utvidelse av det pågående prosjektet Digitale domstoler til å omfatte alle domstoler, samt en satsing på informasjonssikkerheten. I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget å bevilge 35 millioner kroner til digitalt utstyr som videokonferanseutstyr

Fra 2014 til 2020 har det blitt bevilget 400 millioner kroner til IKT- prosjekter. - Det foregår et digitalt skifte i norske domstolerDet merkes, advokatene trenger ikke lenger trillekofferter til saksdokumentene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

Midlene til dommerstillinger er en knyttet til en satsing på straffesakskjeden for å få ned restansene i domstolene. Regjeringen foreslår at økningen til stillinger gjøres varig.

Regjeringen vil legge fram en egen sak om endringer i domstolstrukturen, hvor regjeringen foreslår å utvide rettskretsene og opprettholde alle dagens rettssteder.