Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

1000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er behov for flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Derfor foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 1000 flere plasser i 2021. Tilsagnsrammen er på 1,85 milliarder kroner.

– Alle som har behov for det, skal få tilbud om plass på sykehjem eller i omsorgsbolig. Gjennom våre budsjetter har regjeringen lagt til rette for at kommunene kan bygge og rehabilitere om lag 18 500 heldøgns omsorgsplasser, inkludert 1000 nye plasser i 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I 2014 styrket regjeringen ordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av heldøgns omsorgsplasser. Siden da har antall plasser som er innvilget tilskudd økt betraktelig.

Halvparten av tilsagnsrammen skal gå til ren netto tilvekst av plasser.

  • Samtidig er det behov for å fortsette satsingen på modernisering av bygg, for å få flere leiligheter og enerom med egne bad. Dette har blitt ekstra viktig under koronapandemien. Det resterende tilskuddsbeløpet kan derfor brukes til modernisering og utskifting av eksisterende plasser, sier Høie.

Det kan ta inntil fem år fra et tilsagn er gitt til en plass er ferdigstilt. KS sin undersøkelse viser at kommunene i 2019-2022 planlegger å bygge ferdig om lag 7500 heldøgns plasser, rehabilitere vel 5300 samt fase ut nesten 2500 gamle plasser.

- Det betyr at regjeringens politikk har ført til at kommunene nå er i gang med å bygge og planlegge 5000 flere heldøgns omsorgsplasser de neste to årene, sier Høie.