Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget