Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5447, 5570, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Digitalt vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget