Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5447, 5570, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Digitalt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget