Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3950, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget