Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Klima- og miljødepartementet
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget