Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget