Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet styrkes med 52 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår en satsing på et seriøst arbeidsliv med til sammen 52 millioner kroner, hvor Arbeidstilsynet styrkes med 38 millioner kroner og Petroleumstilsynet med 14 millioner kroner.

– For å slå ned på ulovlige arbeidsforhold trenger vi sterke og synlige tilsynsmyndigheter som har de nødvendige virkemidlene for å kontrollere at de driver lovlydig. Med denne styrkingen trapper vi opp innsatsen for et seriøst og sikkert arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Innsats mot useriøsitet er ressurskrevende, og det iverksettes stadig nye tiltak for å slå ned på aktører som bryter loven. Før sommeren fikk eksempelvis tilsynene nye virkemidler for å kontrollere og slå ned på ulovlig bruk av innleie.

– Useriøse og kriminelle aktører påfører ansatte og bedrifter alvorlige konsekvenser, for eksempel ved at folk tvinges til å jobbe under uverdige forhold, eller ved at seriøse bedrifter som faktisk følger reglene, blir utkonkurrert. Styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet muliggjør bedre oppfølging og mer kontroll, sier statsråden.

Styrkingen av det seriøse arbeidslivet innebærer også oppfølging av sikkerhet og arbeidsforhold i petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien. Oljepris- og konjunktursvingninger, koronapandemien og andre omstillinger og endringer i petroleumsnæringen vil kunne påvirke dagens risikonivå både på kort og lang sikt. Det er viktig at sikkerheten opprettholdes også i denne situasjonen.

Styrkingen innebærer også noe økt tilsynsoppfølging på Svalbard.