Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800 – 882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget