Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget