Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Forenklet rapportering og styrket kontroll med obligatorisk tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å sikre at enda flere arbeidstakere får den pensjonen de har rettmessig krav på, foreslår regjeringen å forenkle arbeidsgivers rapportering etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

– Regjeringen er opptatt av at det skal være ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og mindre rapportering for næringslivet. Vi har lyttet både til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Forslaget vil både gi mindre rapportering for arbeidsgiver og gi myndighetene bedre kontroll over arbeidsgivere som har manglende OTP-avtale for sine ansatte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forslaget vil gjøre det enklere å avdekke hvilke arbeidsgivere som ikke har opprettet pensjonsavtale for sine ansatte etter OTP-regelverket. Økt etterlevelse etter OTP-regelverket vil bidra til likere konkurransevilkår, da arbeidsgivere som unnlater å spare pensjon vil ha lavere samlede lønns- og pensjonskostnader enn en arbeidsgiver som etterlever pensjonslovgivningen.

Ifølge SSB står mellom 50 000 og 90 000 arbeidstakere uten rettmessig obligatorisk tjenestepensjonsavtale (OTP-avtale). Regjeringen foreslår derfor en ny ordning der arbeidsgivers innrapporterte opplysninger om arbeidstakers inntekt og arbeidsforhold til Skatteetaten og NAV deles med pensjonsforetak. Skatteetaten kan gjennom a-ordningen få oversikt over arbeidsgivere som ikke rapporterer at de har pensjonsordning. Etaten vil tilrettelegge for å gjøre automatiske kontroller og få kontrollert en større antall arbeidsgivere.

– Finans Norge har beregnet at forenklingsgevinsten for arbeidsgiverne er 780 millioner kroner årlig som følge av at de ikke lenger må rapportere den samme informasjonen til pensjonsinnretningene som de allerede har rapportert i a-meldingen. For pensjonsforetak som vil motta lønns- og ansattinformasjon i standardisert format og som også vil måtte bruke vesentlig mindre ressurser for å få arbeidsgivere til å være ajour med rapportering, er besparelsen anslått til 40 millioner kroner årlig.

Regjeringen foreslår også å flytte tilsynsrollen fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Skatteetaten har allerede en utstrakt kontrollvirksomhet mot arbeidsgivere og får utvidet sitt ansvar på området ved overføringen av ansvaret for skatteoppkrevingen fra kommunene fra 1. november 2020.