Historisk arkiv

Stratsbudsjettet 2021:

«Strengt hemmelig»-rom i Oslo tingrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til å bygge lokaler i Oslo tingrett for å håndtere informasjon som er gradert til «strengt hemmelig».

– Domstolen skal sørge for viktig kontroll med E-tjenestens søk, innhenting og lagring av metadata fra grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Disse lokalene vil sikre at gradert informasjon ikke kommer på avveie, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Bevilgningen skal gå til å etablere rettssal, teknisk rom og leserom som tilfredsstiller kravene til graderingsnivå «strengt hemmelig» etter sikkerhetsloven.

Ny lov om Etterretningstjenesten ble vedtatt i juni og gjør E-tjenesten i stand til å følge den teknologiske utviklingen. Loven styrker dermed Norges evne til å sikres seg mot hacking, spionasje, sabotasje og terror.

Loven lar E-tjenesten innhente tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Søk i lagrede data krever forhåndsgodkjennelse av domstolen. Til dette er det behov for egnede lokaler som regjeringen nå foreslår å bevilge 7 millioner til.