Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Olje- og energidepartementet Utgiftskapitler: 1800–1840 og 2440 Inntektskapitler: 4800–4820, 5440, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget