Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi sørger for at utbyggingen av E6 gjennom Helgeland forsetter i årene som kommer. I budsjettet legger vi opp til at utbyggingen av strekningen Svenningelv bru - Lien, forbi Trofors, kan starte neste år. Dette kommer folk og næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt til gode, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Delstrekningen Svenningelv bru - Lien er den siste i delprosjektet Kapskarmo - Brattåsen - Lien. Dette er et av to delprosjekt i E6 Helgeland sør. Det andre delprosjektet, vegutviklingskontrakten, skal være ferdig bygget ut i november 2020.

På grunn av kostnadsøkninger i begge delprosjektene, foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen for E6 Helgeland sør med 450 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen dekker dermed hele delstrekningen Kapskarmo - Brattåsen - Lien, og vegutviklingskontrakten. Det vil si hele det opprinnelige prosjektet E6 Helgeland sør, med unntak av de to opsjonsparsellene som ble tatt ut av kontrakten på grunn av kostnadsøkninger.

- Ved å øke kostnadsrammen, sørger vi for at den siste delstrekningen kan starte opp. Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier Noresjø.

Se alle pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet