Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Finansdepartementet Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1651 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5693

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget