Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

For budsjettåret 2021 — Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget