Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget