Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2543, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget