Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021

Ny fagskole i Tjeldsund vil utdanne 160 brann- og redningspersonell hvert år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner til etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund. Når skolen står ferdig vil den utdanne 160 brann- og redningspersonell hvert eneste år.

– Vi må bygge kompetanse og sørge for at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Derfor vil regjeringen styrke brannutdanningen gjennom å etablere en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Den nye fagskolen vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen, og 160 brann- og redningspersonell vil bli utdannet her hvert år når skolen starter opp, etter planen fra 2023, sier Mæland videre.

Regjeringens forslag til bevilgning vil sikre at bygging av nødvendig ny infrastruktur ved dagens Norges brannskole kan starte opp i 2021. Byggeprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2023.

Fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell er et ledd i regjeringens arbeid med å legge til rette for at alle landets kommuner skal ha profesjonelle og faglig dyktige brann- og redningsvesen. Fagskolen vil være en åpen toårig, offentlig utdanning som alle kan søke seg til. I dag må du først være ansatt i et brann- og redningsvesen før du kan ta utdanning i yrket.