Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

BSU-ordningen blir mer målrettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) målrettes mot unge som ikke eier bolig. Samtidig foreslår regjeringen å øke det årlige sparebeløpet til 27 500 kroner, slik at de som er utenfor boligmarkedet, kan spare mer.

– Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet. Likevel ser vi at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Nå målretter vi ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier bolig, ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe en ny, vil man kunne spare med fradrag igjen. Regjeringen foreslår også å øke maksimalt årlig sparebeløp i BSU fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.

– Høyere årlig sparebeløp vil gjøre det lettere å utnytte rammen for samlet sparing før man kjøper bolig, påpeker finansminister Jan Tore Sanner (H).

Personer som ikke får skattefradrag etter de nye reglene, kan likevel velge både å la kontoen stå urørt og fortsette å spare i den, dersom banken tilbyr det. Ofte har BSU en gunstig rente som gjør det attraktivt å beholde kontoen selv uten skattefradrag.

Skattefradrag for BSU gis til og med det året man fyller 33 år. Pengene på BSU-konto kan brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale boliggjeld. Fra 2021 vil man kunne spare inntil 27 500 kroner per år og inntil 300 000 kroner (pluss renter) totalt. Siden 2013 er grensene økt fra 20 000 kroner per år og 150 000 kroner totalt. Dersom man sparer det maksimale beløpet i 2021, vil man få 5 500 kroner i skattefradrag.

Les mer i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, avsnitt 3.2.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om boligsosiale tiltak, herunder økt låneramme i Husbanken.