Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å gjøre regelverket for naturalytelser enklere for arbeidsgivere og ansatte, ved å øke den årlige skattefrie beløpsgrensen for gaver.

– Det blir lettere for arbeidsgivere å tilby de ansatte fordeler uten omfattende rapportering. Ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Endringene vi foreslår er klart forenklende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Når gavegrensen økes, reduseres også de administrative byrdene for arbeidsgivere som ønsker å gi slike ytelser. Ved å kombinere gavegrensen med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, kan arbeidstaker i virksomheter som omsetter varer og tjenester, motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

Regjeringen foreslår også at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.

– Grunnet begrenset tilgang til vaksiner mot influensa, skal risikogrupper og helsepersonell prioriteres i 2020. Skattefritaket innføres derfor ikke før i 2021, forklarer finansministeren.

Videre vil det bli gjort endringer i Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser. Blant annet skal det legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

– Klare regler for rapportering, verdsetting og rammer for skattefriheten gir forutsigbarhet for arbeidsgiver. Endringene i veiledningen vil bidra til at det blir enklere og mindre tidkrevende for arbeidsgiver å følge reglene, sier finansministeren.

Les mer i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, avsnitt 3.3.