Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Redusert eiendomsskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen fortsetter å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom. Regjeringen innfører også fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.

– Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille. Hensikten med å redusere satsen ytterligere er å senke skattetrykket i kommuner som i dag har høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, og forhindre at kommuner med lavere sats setter den opp til mer enn 4 promille.

Det foreslås fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg, slik at næringen stilles på lik linje med jordbruks- og skogbruksnæringen, som har hatt et fritak for eiendomsskatt for anlegg i næringen i mange år.

– Reindriftsnæringen er en næring som ligger tett opp mot jordbruksnæringen, og vi mener reindriften bør ha de samme vilkårene for eiendomsskatt. Reindrift er en næring med stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur i samiske områder. Vi ønsker å bidra til at vi har en bærekraftig reindrift i Norge, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les mer i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021, kapittel 5.