Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Den største satsingen på domstolene og påtalemyndigheten noensinne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, foreslår regjeringen en stor satsing på påtalemyndigheten og domstolene med en varig økning på 130 millioner kroner.

- Regjeringen har siden 2013 vært opptatt av å styrke justissektoren. Vi har gitt politiet et bemanningsløft, vi har bygget nye fengsler og nå foreslår vi det største bemanningsløftet for straffesaksbehandlingen i moderne tid. Nå kan rettsvesenet avvikle saker raskere, med dette varige løftet som vil styrke domstolene og påtalemyndigheten, og korte ned saksbehandlingstiden for straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En stor del av arbeidet med straffesaker gjøres av påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet. I tillegg til å lede etterforskningen fører påtalemyndigheten sakene for retten. Ved å styrke påtalemyndigheten samtidig som man styrker domstolene sørger man for at flere saker kan behandles i domstolene. Regjeringen foreslår 20 mill. kroner til flere statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet, 39 mill. kroner til flere påtalejurister i politiet og 71 mill. kroner til flere dømmende stillinger i domstolene.

- Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene. Vi vet at lang ventetid kan være en ekstrabelastning, og det vil vi unngå, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Under smitteutbruddet våren 2020 hopet det seg opp med saker i domstolene. Regjeringen sørget for økte bevilgninger til domstolene og påtalemyndighetene for å øke kapasiteten til å behandle straffesaker i forbindelse med i den økonomiske tiltakspakken knyttet til virusutbruddet. Nå foreslår regjeringen at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig.

Framover skal påtalemyndigheten og domstolene øke takten, og flere saker skal behandles i domstolene. Målet er at i løpet av 2021 er å få unna sakene som hopet seg opp i domstolene våren 2020.

- Bevilgningsøkningen til bemanning utgjør sammen med tiltak knyttet til struktur og digitalisering en rekordstor og helhetlig satsing på domstolene. Dette vil føre til at saksbehandlingstiden i domstolene går ned og kvaliteten heves, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.