Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget