Prop. 1 S Gul bok (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget