Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021)

For budsjettåret 2021 — Endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021

Forslag til mindre justeringer i forslag til stortingsvedtak for 2021 om avgift på elektrisk kraft, grunnavgift på mineralolje, CO2-avgift på mineralske produkter og arbeidsgiveravgift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget