Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget