Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget