Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no