Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget