Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

6 millioner ekstra til Spesialenheten for politisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har gjennomført en historisk satsning på politiet, nå står Spesialenheten for tur. Regjeringen forslår å styrke Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

- Nå er det viktig å styrke Spesialenheten slik at enheten er oppdatert og kan etterforske alle tiltaler mot politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (h).

For at Spesialenheten skal kunne opprettholde høy kvalitet og videreutvikle kompetansen blandt de ansatte, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner i 2021.

Spesialenheten har til enhver tid større alvorlige straffesaker til behandling. I flere av de alvorligste sakene enheten har etterforsket er det flere fornærmede og store mengder elektroniske bevis. Det gjør både etterforskingen og påtalearbeidet mer tidkrevende og komplisert.

- I Norge har vi høy tillit til politiet. Det skal vi bevare og Spesialenheten er med på sikre dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (h).