Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget