Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget