Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 1300–1370 Inntektskapitler: 4300–4360, 5577, 5619 og 5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget